Hit miesiąca

  
  
AXA POMOC NA RAKA

cancer 4 lutego jest Światowym Dniem Walki z Rakiem, ustanowionym na Szczycie Międzynarodowym w Paryżu w 2000 r., kiedy to wprowadzono Kartę Paryską zobowiązującą podpisujące ją światowe rządy do wdrażania programów zapobiegających występowaniu oraz metod leczenia chorób nowotworowych. W krajach rozwiniętych nowotwory są w chwili obecnej drugą przyczyną zgonów (po chorobach sercowo-naczyniowych), a zachorowalność na nie w Polsce, w ciągu ostatnich trzydziestu lat, wzrosła prawie czterokrotnie. Pomimo znaczącego zwiększenia świadomości, profilaktyki i poprawy jakości życia, nie zawsze można uniknąć zachorowania.

Naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Towarzystwo AXA udostępniło nowy produkt o najszerszej ofercie na rynku, gwarantujące finansowe wsparcie ubezpieczonemu w razie zdiagnozowania choroby nowotworowej, a następnie w powrocie do zdrowia przy jednocześnie bardzo korzystnej składce ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do 65 roku życia i może obejmować zarówno samego ubezpieczonego jak i jego dzieci. W tym drugim przypadku okres ochrony kończy się ostatniego dnia roku polisowego w którym dziecko ukończyło 18 lat. Pakiet kompleksowej ochrony obejmuje następujące świadczenia:
  • Rozpoznanie i leczenie (diagnoza, operacja, cykle chemioterapii i radioterapii),
  • Okresowe,
  • Ambulatoryjne świadczenia medyczne,
  • Drugą Opinię Medyczną,
  • Assistance Medyczny oraz
  • Infolinię assistance.

Rozpoznanie i leczenie
Środki pieniężne wypłacane są na pokrycie kosztów, które pojawiają się na każdym etapie leczenia nowotworu, a więc po jego rozpoznaniu, w przypadku operacji, a następie w momencie przejścia do chemioterapii lub radioterapii. Pakiet obejmuje również miesięczne świadczenie pieniężne stanowiące rekompensatę utraty dochodów, utraconych w wyniku niemożności wykonywania pracy zarobkowej.
Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych
Im szybsze rozpoznanie tym większa szansa na wyzdrowienie. W zakresie ubezpieczenia znajduje się dostęp do konsultacji medycznej m.in. chirurga, kardiologa, ortopedy, onkologa czy psychiatry. Dodatkowo w sieci partnera AXA (ponad 700 placówek do dyspozycji) ubezpieczony ma dostęp do badań laboratoryjnych, PET, endoskopowych, radiologicznych oraz diagnostycznych, a także ma możliwość wykonania biopsji, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy ultrasonografu.
Druga opinia medyczna
Umożliwia konsultację ze specjalistą o międzynarodowej renomie, zajmującym się danym schorzeniem, w sprawie postawionej diagnozy oraz przyjętej drogi leczenia. Świadczenie to umożliwia rozwianie wątpliwości oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania odnośnie prawidłowości rozpoznania choroby, poprawności założonego leczenia oraz leczenia alternatywnego. Ubezpieczony może otrzymać również informacje odnośnie placówek medycznych oraz lekarzy zagranicznych mogących podjąć się terapii.
Assistance medyczny
Pakiet ten ma ogromne znaczenie dla ułatwienia ubezpieczonemu organizacji samego leczenia. Zakres usług po rozpoznaniu nowotworu jest bardzo szeroki i obejmuje: transport medyczny (w tym na chemio- i radioterapię), opiekę pielęgniarską w placówce medycznej i domową w okresie rekonwalescencji oraz cyklu naświetlań, dostarczenie leków, organizację zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jak i samą rehabilitację, pomoc terapeutyczną i psychologiczną, a także wsparcie w zaistniałej sytuacji życiowej.

 
Po więcej szczegółowych informacji oraz rzetelną pomoc w wyborze optymalnych wariantów ubezpieczenia zapraszamy do oddziałów DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM.

 

 

Chcesz poznać naszą ofertę produktową? Przejdź tutaj

Chcesz sprawdzić gdzie znajduje się najbliższy oddział DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM? Przejdź tutaj

Chcesz skontaktować się z naszym doradcą, wyliczyć składkę, zlecić przygotowanie oferty? Przejdź tutaj

Realizacja: CREATIVE-IT
Rypin wkrotce otwarcie zobacz tutaj
Starachowice otwarty zobacz tutaj