yczenia

Hit miesiąca

 
  
Rolnik szuka ubezpieczenia

Generali Koniec roku to dla bardzo wielu rolników czas wyboru odpowiedniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy rolnik posiadający gospodarstwo przekraczające łącznie powierzchnię 1,0 ha, podlegające w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym musi opłacać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Obowiązek dotyczy również użytków i gruntów, niezależnie od ich powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nich produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:
- w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
-  w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.
Tak jak przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego za brak ubezpieczenia OC rolnika można ponieść karę ustalaną na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2014 kara wynosi 170zł.
Ochronę w zakresie OC rolnika można wykupić już od 10 groszy dziennie!

 Koniecznie odwiedź jeden z naszych oddziałów 
i skorzystaj z wyjątkowej oferty ubezpieczeń . 

Realizacja: CREATIVE-IT , Pozycjonowanie: SeoBusiness.pl
zobacz tutaj zobacz tutaj
zobacz tutaj zobacz tutaj